Patenis

1. Nepretržitá výroba 2,3-dimetyl-1-buténu pomocou 2,3-dmetyl-2-buténu

2. Katalytická syntéza n-butylhydroxyacetátu

3. Príprava karboxymetylhydroxyalkylového guargového prášku jednostupňovou éterifikáciou

4. Príprava gáfénu alfa pinénom

5. Príprava katiónového guarového prášku s nízkou viskozitou

6. Príprava gáfénu alfa pinénom

7. Spôsob extrakcie metanolu z metylmetakrylátu a zmesi metanolu

8. Príprava 1,5-cyklooktadiénu pomocou cyklizácie butadiénu

9. Spôsob prípravy glycidylu

10. Spôsob prípravy 2-etylhexyiesteru kyseliny 3-cyklohexén-1-karboxylovej butadiénom a 2-etyhexylakrylátom